Kiiruun kulttuuritila.

Kiiruun Kulttuuritila -hanke

Kiiruun Kulttuuritila Leader- hanke toteutettiin 22.9.2008-31.5.2010 välisenä aikana. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kaupungin kulttuuritoimintaa, järjestää uusia tapahtumia ja elävöittää Kiiruun tilaa. Hankkeeseen sisältyi kolme pääteemaa, jotka olivat: kulttuuritoiminnan vilkastuminen, Kiiruun tilan kehittäminen sekä Kulttuuria kaikille.

Hankkeen toimenpiteet:
– Tapahtumakalenterin kehittäminen
– Kotisivujen kehittäminen hankkeen osalta
– Kulttuuriseminaarin järjestäminen
– Yhteistyökumppanien tukeminen
– Tapahtumajärjestämisen neuvontapäivä
– Ideapajat
– Kiirun tilan historian selvittäminen
– Kiiruun tilan historiasta kertoa esite
– Kiiruun puiston käyttötarpeiden selvittäminen
– Puiston kunnostussuunnitelman teettäminen
– Asukaspalautteen kerääminen suunnitelmasta
– Kulttuurikerhotoiminnan aloittaminen
– Saman tyyppiseen yhdistykseen tutustuminen

Hankkeeseen sisältyvä Kiiruun tila -esite valmistui toukokuussa 2010.
Esitteessä kerrotaan lyhyesti tilan historialliset vaiheet 1880-luvulta nykypäivään.