Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Kouluun ilmoittautuminen

1.-luokalle ilmoittautuminen 
Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun sähköisellä ”Kouluun ilmoittautuminen” –lomakkeella tai kotiin tulevan kirjeen mukana olevalla paperisella ilmoittautumislomakkeella.

Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu ajalla 1.—15.2.2019 Wilma-järjestelmässä. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen vasemmasta reunasta kohdasta ”Lomakkeet”. Huoltaja, jolla ei vielä ole Wilma-tunnusta, saa sen postissa tulevan ilmoittautumislomakkeen mukana.

**

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Kun muutat paikkakunnalle, ota välittömästi yhteys sivistystoimistoon. Sivistystoimistosta saat tietää lapsesi lähikoulun.

Ensisijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet:

Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos:

  1. oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelua
  2. koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias ( lääkärintodistuksen tmv. asiantuntijalausunnon perusteella )

Ulkokuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Someron kaupungin kanssa, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään perusopetukseen.

Toissijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen, lähikouluperiaatteella tapahtuvan oppilaaksi oton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksi otossa yhdenvertaisin perustein.

Toissijaisessa perusopetuslain 28 §:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksi otossa noudatetaan kouluissa seuraavia periaatteita:

Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Someron kaupungin peruskouluissa: